Mind4Care

Judith

  

                                                     Judith Coolen - Training, therapie en advies

                                                          Oplossingsgericht trainer - Supervisor NVO 

                                                          Orthopedagoog Generalist - EMDRtherapeut VEN

 

Als professional in de zorg werk ik met lol en lef om zo een zo groot mogelijk kwaliteit van leven te bewerkstelligen voor mensen met een (verstandelijke) beperking en hun netwerk. Dat kan zowel zijn door individuele contacten en/of therapie, als door coaching van medewerkers en netwerk. Ik vind het een uitdaging om iets wat aanvankelijk niet mogelijk lijkt of wellicht minder voor de hand ligt planmatig en in kleine stappen te realiseren met inzet van de nodige creativiteit en humor. Ik ben betrokken en bevlogen in mijn vak en van daaruit vaak actief op het gebied van zowel kennisdeling, coaching en supervisering, als beleidsvorming om zo daadwerkelijk een steen te verleggen en bij te dragen aan kwalitatief goede begeleiding en behandeling aan de doelgroep.

 

Opleidingen:


EMDR vervolgopleiding VEN, 2019

Supervisor voor gedragswetenschappers (GITP), 2017-2018

Hartcoherentie coach, Louvanie, 2017

EMDR basis-opleiding VEN, 2015-2016

Solution focused trainer, Solutions Centre, 2015

Orthopedagoog Generalist, 2013-2014

Postmaster behandeling en diagnostiek SGLVG, 2012-2013 

Basistraining oplossingegerichte gespreksvoering, Solutions Centre, 2011

Psychologie, Tilburg University

 

Werkervaring:

Hoofd behandelaar en supervisor behandeling Stichting de Enghoeve.

Gedragskundige binnen Het Houvast sinds januari 2016. Hier ondersteun ik het relatief jonge zorgconcept in het op eigentijdse wijze vorm geven van de ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking zodat zij werkelijk een eigen plek hebben, tevreden zijn over de ondersteuning en kwaliteit van leven ervaren.

In september 2016 gestart als consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Vanaf januari 2013 daarnaast actief binnen Maatschap Via de Praktijk en inmiddels vanaf eind 2015 heb ik een eigen ondernemerschap binnen Judith Coolen - Training, therapie en advies. Sinds medio 2017 geheel op eigen benen en actief in een diversiteit aan werkzaamheden, zoals: trainigen (oa.oplossingsgericht werken, hechting en trauma, LVB - waar mogelijk met betrokkenheid van de doelgroel zelf), consultatie en advies zowel lang- als kortdurend, EMDR-behandeling en ben ik betrokken bij bovengenoemde initiatieven.

Vanaf 2004 tm 2017 werkzaam als psycholoog/orthopedagoog binnen diverse instellingen in Nederland die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren binnen de complexe zorg.

Vanaf 2001 werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens mijn studie psychologie o.a. als begeleider, casemanager en psychologisch assistent.

 


 

 

Registraties:

NVO - orthopedagoog generalist: 15048

BIG - 89926979731

Vereniging EMDR Nederland (VEN) - aspirantlid: 34627

SKJ - postmaster orthopedagoog: 12008045

AGB: 41412461 (PGB)

AGB: 94063772 (orthopedagoog generalist)

AGB: 94103944 (orthopedagoog generalist van Judith Coolen - training, therapie en advies)

 

KVK: 64644804

BTW-ID: NL001742732B94


 

 

Bent je niet tevreden of heb je een klacht over mijn dienstverlening? Hier lees je wat je kunt doen. 

Judith Coolen - training, therapie en advies is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg, opgezet vanuit P3NL, klik hier voor het het model reglement klachten- en geschillenregeling.