Mind4Care

Trainingen

Training ‘Oplossingsgericht werken’ 

In deze training staat het werken volgens de principes van het oplossingsgericht werken centraal. In deze benadering is alle focus gericht op de gewenste toekomst en mogelijkheden van je gesprekspartner (client, collega, team). Het is een manier van werken die effectief is, veel perspectief biedt en uitgaat van de krachten van je gesprekspartner. Trainingen bieden we op maat zowel als workshop van 1 dagdeel tot een basistraining van gemiddeld 4 dagen en verdieping trainingen. Dit voor diverse doelgroepen: begeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten, leidinggevenden, coaches en medewerkers van ondersteunende diensten (administratie, HRM, beleidsmedewerkers).

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Training ‘Werken met ervaringsordening’.

In 1 dag maak je kennis met de grondbeginselen van deze theorie. Voor de 3-daagse training werken wij samen met Bianca Vugts Training en advies. Hier krijg je gevorderde kennis en ben je in staat deze methodisch toe te passen. 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Training ‘Hechting en hechtingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking’.

Hechtingsproblematiek is complex waarbij mensen met een verstandelijke beperking veel verschillende gedragingen kunnen laten zien. Het vraagt specifieke vaardigheden van de professionals. In 2 dagdelen wordt er o.a. stil gestaan bij de hechtingstheorie, de hechtingsstijlen en hoe je als professionals dit proces waar je zelf onderdeel van bent begeleid. Op vraag kan er meer of minder theoretische verdieping of juist casuistiek handelingsgericht besproken worden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Training ‘Werken met mensen met een licht verstandelijke beperking’.

Deze training is geschikt en kan op maat worden gemaakt voor professionals die in verschillende contexten werken met mensen die sociaal kwetsbaar zijn en functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking. In verschillende dagdelen behandelt deze training diverse thema's die eraan bijdragen dat de kwaliteit van het werk van de deelnemers toeneemt. Er is aandacht voor essentiele kenmerken en oorzaken, want het functioneren op het niveau van een licht verstandelijke beperking betekent dat er vaak op meerdere levengebieden problemen zijn welke met elkaar samenhangen en op elkaar ingrijpen. We bekijken wat het geleerde betekent in de professionele context van de deelnemers. Daarmee samenhangend wordt er aandacht besteed aan de vaardigheden en competenties die men hiervoor in huis moet hebben en er is ruimte om hierover uit te wisselen en te oefenen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Training ‘Oplossingsgericht werken in de driehoek client, ouders, professionals

Deze training is geschikt en kan op maat gemaakt worden voor professionals die werken met systemen en/of gezinnen. In het werken met systemen, gezinnen, client en zijn netwerk is het belangrijk dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en hierin serieus genomen worden. Dit betekent dat je als gespreksleider alle partijen moet horen zodat ze zich ook gehoord voelen. Na deze trainingl hebben deelnemers een idee hoe je dit oplossingsgericht aan kunt pakken. Daarnaast is het belangrijk dat het netwerk/ouders zich geholpen voelen in hun klacht en probleem. In deze training krijg je tools om dit oplossingegricht te doen zodat het netwerk zich geholpen voelt maar toch de expert blijft richting eigen toekomst. Hierbij komen oplossingsgerichte competenties aan bod, maar ook mogelijkheden om oplossingsgericht op te voeden.  Er is in de training aandacht voor meervoudige partijdigheid binnen systeem/gezin. Daarnaast komt oplossingsgerichte gespreksvoering in een groep aan bod, staan we stil bij het opstellen van een genogram middels oplossingsgerichte gesprekstechnieken en kunnen indien gewenst verder inzoomen op oplossingsgericht opvoeden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Hartcoherentie voor groepen
In de zorg wordt er veel van medewerkers gevraagd. In de regel heeft elke zorgprofessional dit werk gekozen vanuit passie of bevlogenheid. Het valt echter niet altijd mee om je in tijden van drukte en verandering weer met dat gevoel te verbinden. Hartcoherentie kan helpen om je hart letterlijk weer bij het werk te betrekken.
Ben jij nieuwsgierig naar wat hartcoherentie kan beteken binnen jouw team of organisatie? In een workshop van een dagdeel maak je kennis met de grondbeginselen van hartcoherentie en krijg je de mogelijkheid om zelf te oefenen met de biofeedback apparatuur.
Als je duurzame veranderingen wilt bewerkstelligen met deze methode kunnen we dat ook vormgeven in een project ‘op maat’. In de regel zijn er dan drie bijeenkomsten nodig, verspreid over maximaal twee maanden. Natuurlijk hoort daar kalmerend huiswerk bij. 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.